W-System internet:
  • Internetové služby v Šahách a ich okolí
  • Predaj a servis PC
  • Predaj PC doplnkov a príslušenstva
  • Návrh, tvorba a správa informačných systémov a počítačových sietí
  • Záchrana údajov a odvírenie PC


Stránka je v aktulizácii.

Anton Pásztor - W-SYSTEM
Slovenská republika
936 01 Sahy, M.M.Hodžu 16
E-mail: firma@wsystem.sk